Schooltijden

Wij hanteren: handje, plantje, kleedje, werkje, rust, de school begint om 8.15 uur met de inlooptijd.

groep 1 t/m 4:  
maandag, dinsdag en donderdag 08.30 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 15.00 uur  
woensdag 08.30 uur - 12.15 uur  
vrijdag 08.30 - 12.00 uur 

groep 5 t/m 8:  
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08.30 uur - 12.00 uur  en 13.00 - 15.00 uur
woensdag 08.30 uur - 12.15 uur 

Op onze school is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de 'overblijf'. Dan eet uw kind in de eigen klas met een overblijfouder. Een groot deel van alle kinderen maakt gebruik hiervan.

Vaak hebben de kinderen als zij 's morgens binnenkomen al nagedacht over hun werkkeuze. Ze willen  aan de slag. Daar hebben ze ruimte voor nodig. Daarom vragen wij u om in de gang afscheid te nemen. In de lokalen is er dan rust en ruimte op het moment dat de kinderen om 08.30 uur beginnen met hun werk. De leidsters ontvangen in vijftien minuten tijd alle kinderen. Het is dus niet mogelijk om vóór schooltijd uitgebreid met de leidster te spreken. Een korte mededeling kan wel worden gedaan. Als u werkjes van uw kind wilt bekijken, of uitgebreider met de leidster wilt spreken, dan bent u altijd welkom na schooltijd.
Cookie instellingen