Ons profiel

Wij werken vanuit de volgende kernwaarden. Hier staan we voor!

Een montessorischool
Ons onderwijs is gebaseerd op het gedachtegoed van de Italiaanse pedagoog Maria Montessori. Op onze school krijgt elk kind individueel onderwijs, dat aansluit bij zijn of haar aanleg, interesses en leerniveau. Kinderen werken zelfstandig, binnen de dynamiek van de klas, in een soepel evenwicht tussen vrijheid en regels. Ons motto is: ‘Samen leren het zelf te doen’. Onze montessorileid(st)ers hebben oprechte interesse in alle kinderen en begeleiden hen in een eigen leerlijn. Zo zorgen we ervoor dat elk kind met plezier kunnen groeien!

Een sociale school
Montessorischool Alkmaar is een kleine school waar iedereen elkaar kent. Onze school heeft combinatiegroepen: kinderen van verschillende leeftijden zitten in één klas. Hierdoor ervaren zij hoe het is om jongste, middelste of oudste te zijn, en leren ze samenwerken en elkaar helpen. We focussen op positief gedrag en werken preventief aan het voorkomen van ongewenst gedrag. Zo creëren we een warm pedagogisch klimaat waarin iedereen zich veilig voelt en tot ontwikkeling komt. Ook ouders worden actief betrokken bij de schooltijd van hun kind.

Een ontwikkelingsgerichte school
Op onze school leert elk kind in eigen tempo. Het krijgt de kans om talenten en kwaliteiten te ontdekken en wordt gestimuleerd om oplossingsgericht, kritisch en creatief te leren denken. Het unieke montessorimateriaal ondersteunt de gevoelige perioden: momenten waarop kinderen openstaan voor nieuwe informatie en vaardigheden. Als kinderen deze zintuigelijke middelen in handen hebben, zullen zij de theorie makkelijker abstract begrijpen. Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek worden veelal geïntegreerd aangeboden in levendige projecten en aanschouwelijk materiaal. Ook kunnen kinderen gebruikmaken van laptops, iPads en methodes die passen bij deze tijd.  

Een kleurrijke school
Op onze school is iedereen welkom. Uw kind leert van jongs af aan dat iedereen verschillend is, op een andere manier leert, gelijkwaardig is en erbij hoort. Kinderen, leid(st)ers en ouders gaan respectvol en open met elkaar om.

Een trotse school
Met ons hechte en enthousiaste team van montessorileid(st)ers krijgen we veel voor elkaar. We stimuleren elk kind om zijn of haar mogelijkheden maximaal te benutten. We kunnen differentiëren in ons aanbod en onderwijs op maat bieden, zodat kinderen uitgedaagd en nieuwsgierig blijven. En dat is terug te zien in de hoge uitstroomcijfers, die ons goede onderwijs accentueren. Dat maakt dat wij trots zijn op ons werk, op onze school én vooral op alle kinderen!

Montessori, sociaal, ontwikkelingsgericht, kleurrijk en trots – dat is 1ste Montessorischool Alkmaar. Welkom!
Cookie instellingen