Onderwijs

Ons onderwijs is gebaseerd op de ideeën van Maria Montessori, die zich haar leven lang inzette voor wat zij noemde: de rechten van het kind. Ze bedoelde daarmee dat ieder kind recht heeft op onderwijs en opvoeding, gericht op een volledige en vrije ontplooiing, zodat elk kind de kans krijgt te zijn wie het werkelijk is.
Op onze school werken kinderen onder begeleiding van montessorileid(st)ers (i.p.v. leerkrachten) aan deze ontwikkeling.

De drie ‘bouwen’
Maria Montessori stelde vast dat de ontwikkeling van kinderen in fasen verloopt en niet per leeftijds-, kalender- of schooljaar. Zij constateerde dat kinderen in verschillende fasen specifieke belangstelling voor bepaalde zaken krijgen en dat zij zich nieuwe vaardigheden dan in een snel tempo eigen maken. Zo sluit het leren aan op de natuurlijke nieuwsgierigheid en innerlijke drang van kinderen en verloopt het makkelijker en spontaner. Aansluitend bij deze ontwikkelingsfasen is onze school verdeeld in een onderbouw (van 4 tot 6 jaar), een middenbouw (van 6 tot 9 jaar) en een bovenbouw (van 9 tot 12 jaar). In deze ‘bouwen’ ervaren kinderen hoe het is om bij de jongsten, de middelsten of de oudsten van een groep te behoren.
 
Onderwijs in beweging
Een gewone schooldag kenmerkt zich door de werkrust in de school. Kinderen werken in de lokalen en in de algemene ruimtes. Ieder heeft zijn eigen opdracht. Intussen lopen er twee kinderen rond en oefenen de tafels in het ritme van hun stappen, werken kinderen samen in een hoek of op een kleedje op de grond. Montessori geloofde in ‘onderwijs in beweging’ omdat kinderen niet zijn gemaakt om de hele dag stil te zitten.
 
Uitgangspunten van ons onderwijs
Help mij het zelf te doen
Kinderen werken individueel met uitnodigend, zelfcorrigerend lesmateriaal, waardoor ze vroeg zelfstandig kunnen leren.
Vrijheid in gebondenheid
Op school mogen kinderen zelf kiezen waarmee ze werken (keuzevrijheid) en hoe lang ze dat doen (tempovrijheid). Hierdoor kunnen leid(st)ers ook tegemoet komen aan kinderen die iets trager of juist heel snel zijn. We verliezen nooit de eisen van het moderne Nederlandse basisonderwijs uit het oog.
Voorbereide omgeving
In de lokalen is het meubilair op kindermaat en kunnen zij de grote hoeveelheid mooie en uitdagende materialen eenvoudig vinden.
Gevoelige perioden
Het is een taak van de leid(st)ers om de gevoelige periode en spontane belangstelling van kinderen te herkennen en het lesaanbod daarop te laten aansluiten.
Sociaal-emotionele vorming
Respect voor elkaar en de omgeving is heel belangrijk. Kinderen leren van jongs af aan om misverstanden of ruzies aan de vriendentafel uit te praten. Respect voor de omgeving ontwikkelen kinderen door zelf het lokaal en het materiaal te verzorgen.
Kosmisch onderwijs en opvoeding
We hebben oog voor de wereld om ons heen, waarin alles met elkaar te maken heeft. Daarom bieden we verschillende vakken geïntegreerd en thematisch aan. Denk bijvoorbeeld aan aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, maatschappijleer, techniek en verzorging.

Samen sterk!
Onze school probeert de afstand tussen school en thuis klein te houden. We hebben daarom graag een open en warm contact met ouders. Het feit dat ouders er zijn op school en dat ze activiteiten meebeleven, draagt ertoe bij dat het kind zich op school thuis voelt. Voor de ouders is het prettig om de school ook vanbinnen te leren kennen. Voor de leid(st)er betekent een goed contact met de ouders, dat eventuele problemen snel en doelmatig kunnen worden aangepakt.
We geloven in de uitspraak: ‘It takes a village to raise a child’. Daarom zijn ouders gelijkwaardige partners in de ontwikkeling van hun kind. Ook onze actieve ouderraad, de kinderraad van zes kinderen en vele vrijwilligers dragen hun steentje bij aan het succesvol maken van onze school.

Montessori Peuterklas
Kinderen kunnen vanaf twee jaar kennismaken met de montessorivisie én met leeftijdsgenootjes in onze Montessori Peuterklas. Een fijne en gerichte voorbereiding op de schooltijd die volgt!
Cookie instellingen