Nieuws

De drie perioden les

De drie perioden les Door de drie perioden les wordt de zelfstandigheid van het jonge kind bevorderd. De kinderen leren tijdens de les de regels, die in de groep gehanteerd worden. De drie perioden les is belangrijk voor de gewoontevorming in de groep. De kinderen leren zo de vaste regels, die nodig zijn om in een groep te leven. Het kennen van die regels geeft de kinderen een gevoel van veiligheid: ze weten wat er van hen wordt verwacht. Hierdoor wordt hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel bevorderd. De leidster observeert of de kinderen de regels zelfstandig op de juiste manier, plaats en tijd toepassen. Is dit niet (meer) het geval dan volgt de aanbieding van een regel of de aanbieding van de regel wordt herhaald. Onderwerpen voor een drie perioden les: Zorg voor de omgeving  Het dragen van stoelen, materiaal en dergelijke  Vegen, wrijven, poetsen en afstoffen  Openen en sluiten van deuren  Zorg voor de persoon  Handen wassen  Zakdoek gebruiken  Hanteren van mes en vork  Inachtneming van de wellevendheid  Groeten  Iemand iets aanbieden  De opbouw van de drie perioden les Eerste periode De leidster doet de handeling, bij voorbeeld een plantje dragen, duidelijk en nadrukkelijk voor. Ze gebruikt zo weinig mogelijk woorden. De aandacht moet volledig val- 13 len op de handelingen die uitgevoerd moeten worden om een stoel correct te dragen. Tweede periode Enkele kinderen herhalen de handelingen, die de leidster heeft voorgedaan. De leidster vestigt de aandacht op de handelingen die worden uitgevoerd. Als het kind weer zit noemt de leidster het volgende kind. De leidster kiest kinderen uit, waarvan ze denkt dat die de handeling goed zullen uitvoeren. Als er fouten gemaakt worden in het nadoen, dan herhaalt de leidster de eerste periode. Dit alles mag niet te lang duren, want dan verslapt de aandacht. Derde periode De leidster brengt de handeling nu onder woorden: "Een plantje draag je met twee handen; de duimen op de rand van de schotel." De handeling mag hierbij nog even herhaald worden, maar noodzakelijk is het niet.

Cookie instellingen