Montessorionderwijs

Wat is montessorionderwijs?
Wat betekent montessorionderwijs voor uw kind? Hij of zij:
  1. kan zelf actief zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken
  2. krijgt de kans de eigen talenten en interesses te ontwikkele
  3. heeft en houdt plezier in leren, alleen en samen met anderen
  4. leert keuzes maken en plannen
  5. krijgt begeleiding die afgestemd is op de eigen leerbehoefte
  6. doet positieve leerervaringen op met aantoonbare goede resultaten
  7. kan zich blijven ontwikkelen door de jaren heen!
 
Ouders vragen zich vaak af wat het verschil is tussen montessorionderwijs en meer regulier, ‘klassikaal’ onderwijs. Daarom de grootste verschillen op een rijtje:
 
Montessorionderwijs Klassikaal onderwijs
Kinderen zitten meerdere jaren bij dezelfde leerkracht in de klas, met kinderen die jonger en ouder zijn dan zij. Kinderen zitten vaak in een jaarklassensysteem of in combinatiegroepen
Kinderen krijgen de verantwoordelijkheid om zelf hun werk te kiezen, afhankelijk van de interesses van dat moment. Kinderen volgen het lesrooster, met soms zelfstandigwerk-periodes. Hier verwerken zij de les(sen).
Kinderen leren met hun hoofd, hart en handen, met behulp van speciaal ontwikkeld montessorimateriaal en waar nodig met aanvullende materialen en middelen. Kinderen leren hoofdzakelijk met behulp van lesmethodes.
Montessorionderwijs zet in op het individuele kind, omdat geen kind gelijk is en zich gelijk ontwikkelt. Daarbij is volop ruimte voor samenwerken en elkaar helpen. Klassikaal onderwijs zet in op de groep, differentieert van daaruit naar mogelijkheden en prestatieniveaus (vaak drie niveaus).
 
De visie van Maria Montessori
Het gedachtegoed van Maria Montessori is de leidraad van ons onderwijs. Maria Montessori (1870-1952) was een van de eerste, vrouwelijke Italiaanse artsen, die ook de leiding had over een kinderdagverblijf voor kansarme kinderen. Hier ontwikkelde ze de visie die haar wereldberoemd maakte. Ze vond het belangrijk om kinderen te leren hoe ze iets zelf konden doen, in plaats van het vóór hen te doen. De kinderen groeiden op tot goed ontwikkelde kinderen, van wie sommigen op vierjarige leeftijd al konden lezen en schrijven. Vanuit de hele wereld was er belangstelling voor dit kinderdagverblijf: hoe lukte het Montessori om kinderen op zo’n gedisciplineerde wijze zoveel zelf te laten doen?
Maria Montessori zette zich haar leven lang in voor wat zij noemde ‘de rechten van het kind’. Ze bedoelde daarmee dat het kind recht heeft op onderwijs en opvoeding, gericht op een volledige en vrije ontplooiing. Help mij het zelf te doen, is haar centrale gedachtegoed. Opvoeding en onderwijs moeten inspelen op de behoeften van een kind, door het de juiste omgeving en materialen te bieden. Ze geloofde erin dat kinderen zich ontwikkelen in hun eigen tempo en die was/en is nog steeds bij geen kind gelijk.
Na wat omzwervingen in Europa en India, vestigde Montessori zich in Nederland en gaf ze het Nederlandse montessorionderwijs meer en meer vorm. De fabriek die de oorspronkelijke montessorimaterialen maakt en over de hele wereld exporteert, staat ook in Nederland, in Zelhem. In 2014 bestond het montessorionderwijs in Nederland 100 jaar en nog altijd groeit het onderwijs mee met de behoeften van de moderne tijd.
Op 81-jarige leeftijd overleed Maria Montessori in Noordwijk aan Zee, waar ze ook begraven ligt.

Nederlandse Montessori Vereniging
Montessorischool Heerhugowaard is lid van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV, www.montessori.nl) en moet en wil voldoen aan de kwaliteitseisen voor goed montessorionderwijs.
Cookie instellingen